מי אני


שמי מורן,

ובהיותי קצין בצה"ל השתתפתי במשלחת עדים במדים שמספרה קמ"ג, זהו תיעוד של יומן שכתבתי במהלך המסע וקצת אחריו

מי אנימי אנימי אני