לובלין


28 Oct
28Oct

לאחר הטקס במיידנק נסענו 5 דקות לבית העלמין בלובלין עיר החכמים. התפללנו על קברו של החוזה מלובלין ועוד כמה צדיקים הקבורים בבית העלמין.

כשיצאנו מבית העלמין קיבלתי מכתב שהוכן בחשאי על ידי אשתי המדהימה והובא מהארץ על ידי מפקדי המשלחת מכתב מרגש ומחזק ממנה והילדים.

והדבר המדהים ביותר הוא שלובלין קרובה למידנק ברמה שאפשר לראות את הבתים הקיצונים של לובלין מהמחנה, שלא נדבר על העשן והריח...